Taloyhtiöille

Taloyhtiön energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on kannattavaa

Energiatoimisto konsultoi taloyhtiöitä energiaremonttien vaihtoehdoista, energiatuista ja
uusiutuvan energian käyttöönotosta. Ensimmäisenä kannattaa tehdä energiaselvitys, jolla
löydetään mahdolliset säästöt sekä tehtävät toimenpiteet. Energiatoimisto antaa neuvoja, kun
taloyhtiössä suunnitellaan esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

Kiinteistön energiaselvitys

Aurinkosähköjärjestelmän tai lämpöpumppujärjestelmän asennus

Lämmitysverkoston tasapainotus

Ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottoremontti

Ikkunoiden uusiminen

Rakenteiden tiivistys