Kunnille

Energianeuvonta auttaa kuntaa energiamurroksessa

Kunnissa on usein haasteena, kuinka siirtyä kohti ilmastoystävällisempää energiaa ja tässä
auttavat uusiutuvan energian kuntakatselmus sekä kiinteistöjen energiakatselmukset.
Fossiilisten polttoaineiden tilalle halutaan rakentaa uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa
tekniikkaa. Energiatoimisto auttaa kustannustehokkaiden ratkaisuiden löytämisessä.

Kestävän kehityksen arvot, kuten kiertotalouden, resurssitehokkuuden ja vähähiilisyyden
parantaminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat
osaltaan vaikuttamassa kuntien energiatehokkuustyöhön.