Info

Asiaa energiasta? Kysy energianeuvoja Facebookissa

Motivan koordinoima valtakunnallinen energianeuvonta palvelee kuluttajia nyt Facebookissa Asiaa energiasta -sivulla. Yksityisviestillä tavoittaa asiantuntevan energianeuvojan, joka vastaa asumisen energiakäyttöön, lämmitysjärjestelmiin ja uusiutuvan energian käyttöönottoon liittyviin kysymyksiin. Palvelu on maksutonta.

Energianeuvonnan tavoitteena on kannustaa suomalaisia tekemään kestäviä kulutusratkaisuja, edistää järkevää energiankäyttöä sekä auttaa valitsemaan omaan käyttöön soveltuvia uusiutuvan energian muotoja.

Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiatoimisto edistää alueellaan energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.
Toimintaan kuuluu koulutus, tiedotus, konsultointi sekä erilaiset alueelliset ja kansainväliset
hankkeet. Vuoden 2008 alusta lähtien Keski-Suomen Energiatoimistoa on hallinnoinut Benet
Solutions Oy.

Energiatoimiston palveluita

● Neuvontaa kansalaisille ja yrityksille rakennusten lämmityksen valinnoissa ja
energiatehokkuudessa
● Neuvontaa kunnille energiahankkeissa ja muissa ajankohtaisissa asioissa
● Uusiutuvan energian kuntakatselmukset
● Koulutusta uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta 
● Alueellista energiantuotantoa ja -kulutusta kuvaavat energiataseet