Keski-Suomen Energiapäivä 2010

Keski-Suomen Energiapäivä 2010

Perinteinen Keski-Suomen Energiapäivä järjestettiin torstaina 28.1.2010 Agoralla Jyväskylän Mattilanniemessä. Puhujina olivat mm. hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen ja Keski-Suomen maakuntajohtaja Anita Mikkonen. Energiapäivä 2010 keräsi yli 180 osallistujaa ja oli ohjelmaltaan kaikkien aikojen laajin.

Osallistujalista

Aamupäivä 9 – 12

Seminaari A: “Kestävät energiaratkaisut kunnissa ja asumisessa”
Seminaari B: “Uusiutuvan energian vientimahdollisuudet Euroopassa”

Iltapäivä 13 -17

Seminaari: “Keski-Suomi ilmastonmuutoksessa”

Päivän lopuksi pidettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat iltapäivän osuuden puhujat. Keskustelun vetäjänä toimi Mikko Maasola Yleisradiosta:

“Kuinka saavuttaa ilmastotavoitteet ja hyödyntää uusiutuvan energian mahdollisuudet maakunnassa?”

Energiapäivän esitykset

Seminaari A

Energiatehokkuuden edistäminen Saarijärven kaupungissa
Tekninen johtaja Hannu Seppälä, Saarijärven kaupunki
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillitseminen Keski-Suomen kunnissa
Projektipäällikkö Hannu Koponen, Keski-Suomen liitto, Baltic Climate -hanke
Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi (HINKU-hanke)
Hanketyöntekijä Pasi Tainio, Kuhmoisten kunta
Tekes – Kestävä Yhdyskunta ja Rakennettu Ympäristö -ohjelmat
Johtava asiantuntija Risto Kiljala, Tekes
Ekotehokas asuinalue Keski-Suomeen
Kehittämispäällikkö Jukka Vilppola, JAO
Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut
Toimitusjohtaja Ari Järvinen, Lamit.fi
Energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa – Energiaviisas hanke
Projektipäällikkö Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto

Seminaari B

Biopolttoainemarkkinat ja standardointi Euroopassa
Erikoistutkija Eija Alakangas, VTT – EUBIONET III
Uusiutuvan energian teknologiamarkkinat Euroopassa
Johtava asiantuntija Dan Asplund, Benet Oy
Aasian bioenergiamarkkinoiden näkymät ja toimintatavat
Johtava asiantuntija Jussi-Pekka Aittola, Ramboll Finland Oy
Keski-Euroopan markkinat suomalaiselle bioenergiateknologialle
Toimitusjohtaja Markku Rinne, Zellwatt Ltd.
Biokattiloiden ja -voimaloiden vienti Eurooppaan
Tuotepäällikkö Jussi Järvenpää, Vapor Finland Oy
Pellettijärjestelmien vientinäkymät
Vientipäällikkö Henrik Karlsson, Ariterm Oy
Bioenergiateknologian vienti – yhteistyöllä menestykseen
Toimitusjohtaja Asko Ojaniemi, Benet Oy

Pääseminaari

Ilmastonsuojelun mahdollisuudet ja haasteet maakunnille
Hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen
Energiantuotanto ja -kulutus Keski-Suomessa 10 – 20 vuoden päästä
Maakuntajohtaja Anita Mikkonen, Keski-Suomen liitto
Visio uusiutuvasta lämmityksestä Euroopassa 2050
Kehitysjohtaja Kari Mutka, Vapo Oy
Bioenergian tavoitteet ja kehittäminen Keski-Suomessa
Kehittämispäällikkö Markku Paananen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Bioenergialiiketoiminnan kehittäminen lämmityssektorilla
Projektipäällikkö Ilkka Uusi-Maahi, Keulink Oy
Uusiutuvan energian teknologioiden mahdollisuudet
Kehitysjohtaja Mikko Ahonen, Jyväskylä Innovation Oy
Työllisyyttä ja hyvinvointia metsäenergiasta
Projektipäällikkö Mikko Pulkkinen, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi