Älykkäästä energianmittauksesta hyötyjä kuluttajille

Älykkäästä energianmittauksesta hyötyjä kuluttajille

Jokaiseen suomalaiseen kotitalouteen on asennettu vuoden 2014 alkuun mennessä etäluettava, niin sanottu älykäs sähkömittari. Tämä tarjoaa kotitalouksille uusia mahdollisuuksia sähkönkulutuksen parempaan hallintaan ja siten energialaskun pienentämiseen. Uusien mittarien myötä voidaan mm. seurata sähkönkulutusta tuntitasolla energiayhtiön internet-palvelun kautta.

Kuitenkin jotta uudenlaisesta mittauksesta olisi kuluttajille hyötyä, täytyy heidän olla tietoisia sen tuomista mahdollisuuksista ja siitä kuinka hyödyntää näitä. Lisäksi kuluttajille täytyy olla tarjolla heidän tarpeisiinsa sopivia uusia palveluja, tuotteita ja neuvontaa, jotka auttavat heitä energiankäytön hallinnassa. Näitä ovat mm. reaaliaikaisen ja laitekohtaisen sähkönkulutustiedon saaminen matkapuhelimeen tai erilliselle näytölle, energiansäästöön tehokkaasti ohjaavat ja helppotajuiset analyysit ja vertailut, tuntihinnoiteltujen sähkösopimusten hyödyntäminen sekä automaatio joka ohjaa kulutusta fiksusti edullisimpiin tunteihin.

Katso tästä vinkit älykkään sähkönmittauksen hyödyntämiseen kodissasi

Keski-Suomen Energiatoimisto on mukana kansainvälisessä SmartConsumer -hankkeessa, joka pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin ja edistämään älykkään mittauksen hyötyjen toteutumista. Hankkeen keskeisiä toimia ovat kuluttajien aktivointi hyödyntämään älykkään energianmittauksen tuomia mahdollisuuksia, sekä energiansäästöä edistävien tuotteiden ja palveluiden kehityksen tukeminen. Lisäksi hankkeessa päivitetään runsaasti huomiota saanut European Smart Metering Landscape –raportti, joka analysoi älykkään energianmittauksen kehitystä Euroopan maissa ja tarjoaa esimerkkejä parhaista sovelluksista joiden avulla kotitaloudet voivat parantaa energiatehokkuuttaan.

Hankkeen kesto on 3 vuotta (kevät 2014 – 2017) ja siinä on mukana 10 partneria kahdeksasta Euroopan maasta.

Lisätietoa:
sähköposti
puhelin 010 281 4600

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print